Loading...
Зареждане...
EN
Начална страница

...


URL (съкращение от Uniform Resource Locator, универсален указател на ресурс) е стандартизиран указател за мрежовия адрес на даден ресурс, например документ или страница, в Интернет или друго пространство. Всяка страница в World Wide Web има URL, който я идентифицира по уникален начин. Той определя не само адреса в мрежата, но и типа на обекта на конкретния web-възел. Освен това той съдържа идентификатор за метода на достъп до дадения обект. Последната версия на стандарта, дефиниращ синтаксиса и семантиката на URL e RFC 3986. В него URL се определя като частен случай на URI (Uniform Resource Identifier).

URL обикновено се състои от три части:

  • Името на протокола, който ще се използва за транспортиране на ресурса върху Web
  • Името на компютъра, върху който е разположен ресурсът
  • Името на самия ресурс, дадено като път
  • Пълният формат на URL е следният (частите, заградени в квадратни скоби, са незадължителни):

Цитирано от: wikipedia
  • Структора от данни back-end Подръжка PHP
  • Интернет на нещата Безподръжка JS
  • Състав от връзки front-end Безподръжка JS CSS HTML